Siste nytt


(februar 2018)

Årsmøte 2018

Styret har sendt ut informasjon om at årsmøtet 2018 gjennomføres i Kulturtunet, Badebakken, torsdag 19. april kl 18.(22.6.2017)

Styrets uttalelse til Eidsvoll kommune ang. arealplanen

Klikk her for å lese styrets uttalelse i forbindelse med Eidsvoll kommunes arbeid med en arealplan for Sundet.Styret takker velferdskomiteen for blomsterpyntingen


Tur med Skibladner onsdag 9. august 2017

Påmeldingsfrist er 19. juni. Avgang kl 14.20 fra Eidsvoll. Ankomst Hamar kl 17.15. Retur til Eidsvoll med tog.

Se ellers invitasjon som er sendt ut og fordelt.


Beboermøte 6. april 2017

I beboermøtet etter årsmøtet 2017 ble det bl.a. drøftet spørsmål i forbindelse med den pågående områdereguleringsplanen som Eidsvoll kommune arbeider med. Også utbygging av nabotomtene ble berørt.

I løpet av diskusjonen ble det gitt tilslutning til følgende forslag som ble fremmet:

Styret bør uttale seg til kommunen om overordnede prinsipper som bør ligge til grunn for kommunens arbeid med områdereguleringsplanen

Styret kan ikke gjøre dette uten kunnskap om hva seksjonseiere flest mener

Skal styret uttale seg, bør styret kunne vise til uttalelser fra seksjonseiere

Siden kommunen skal vedta planen i 3. kvartal 2017, bør styret uttale seg før 1. juli 2017

Seksjonseiere inviteres til å uttale seg forholdsvis kortfattet til styret innen 1. juni slik at uttalelsene kan bearbeides og oversendes til kommunen før sommerferien

Uttalelsen vil bli publisert på sameiets nettsider og på oppslagstavlen før uttalelsen sendes til kommunen.


Seksjonseierne inviteres derfor til å uttale seg til styret innen 1. juni.

Uttalelser kan sendes til styret@eidsvollbrygge.no eller legges i styrets postkasse.


Beboermøtet drøftet også vedlikehold av bygningsmassen ut fra budsjettforslaget. Det ble enighet om at panelen på de brune husene beises ett strøk og at styret vurderer omfang av eventuell utskifting og forbedring av deler av fasader.


Styret orienterte også om planlagt forbedring av utebelysning og vedlikehold av metalldørene inn til garasjen.Årsmøte 2017

Årsmøtet i Eidsvoll Brygge Boligsameie ble holdt torsdag 6. april kl 18 i Kulturtunet, Badebakken.

Regnskap for 2016, revisjonsrapport og budsjett for 2017 ble enstemmig godkjent/vedtatt. Styret ble gjenvalgt ved akklamasjon.


Ny vaktmester

Fra og med 17.august 2016 har vi fått ny vaktmester: Per Gravem


Alle saker som gjelder sameiet skal koordineres mellom Per  Gravem og styret. Hvis du ser noe på fellesarealet som bør repareres eller vedlikeholdes, så sett en lapp på korkstavla i garasjen. Vaktmesteren sjekker den.


Private oppdrag:

Timepris eks. mva, kr.300,-

Kontaktinformasjon:

Mobil: 99233959

Mail: pergrav@online.no

Henvendelser til vaktmester via mobil forutsettes gjort innenfor ordinær arbeidstid mandag til fredag.Parkering utendørs

Det minnes om at øverste parkeringsplass er gjesteparkering. Beboere skal parkere langs vegen ned mot garasjeanlegget, eller i garasjeanlegget.
Julegrantenning 1. desember 2015


Elever fra Eidsvoll kulturskole spilte da julegranen hos oss ble tent.

Det ble servert gløgg og pepperkaker til fakkellys og bålpanne.Velferdskomiteen som sto for arrangementet. Fra v.: Karin Svendsen, Iren Elvbakken, Bjørn Lauritzen, Inger M. Jenssen.

Ekstraordinært sameiermøte ble gjennomført 3. november 2015 etter at et tilstrekkelig antall seksjonseiere hadde krevd ny behandling av sak om innglassing av balkonger og montering av glasstak. Av 51 stemmeberettigede seksjonseiere, ble det vedtatt mot seks stemmer at innglassing av balkonger skulle tillates og at det skal søkes kommunen om tillatelse til å montere glasstak over balkonger der seksjonseiere ønsker det.


Ordinært årsmøte ble avholdt 28. april 2015.

Styremedlemmer/varamedlem ble valgt med akklamasjon.

Av innkomne saker ble det vedtatt å bruke kr 155.000 til oppgradering av grøntområdet i 2015. Innkommet forslag om å innføre et ut-/innflyttingsgebyr til dekning av ekstra slitasje falt.

Innkomne ønsker om å få glasset inn balkonger, fikk heller ikke tilstrekkelig antall stemmer for å bli godkjent.

Det ble enstemmig vedtatt å endre paragraf 13 i vedtektene med følgende tillegg:

Utleie eller fremleie av parkeringsplass til personer som ikke eier seksjon eller bor i sameiet, er ikke tillatt.